The annual meeting of the Asia Pacific Association of Medical Journal Editors 2023

“Publication in the Era of Artificial Intelligence”

18 August 2023 | Hue, Vietnam

Organized by Hue University of Medicine and Pharmacy (Hue UMP)

and the Asia Pacific Association of Medical Journal Editors (APAME)

CONFERENCE PAYMENT ANNOUNCEMENT

For Foreigners

1. Registration Fee

- Early Registration by June 30, 2023 (Fri): 75 USD.

- Registration after June 30, 2023: 100 USD.

2. Payment Method

2.1. Onsite payment:

- Participants will pay the conference fee on the day of the event start by a VISA card or cash.

- Registration fee depends on the submission date recorded on our system when you complete your registration form. 

2.2. Wire transfer: 

Transfer information for conference registration:

- Account name: Hue University of Medicine and Pharmacy

- Account number: 0161000878256

- Bank: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam

- Swift code: BFTV VNVX

- Transfer note: Full name, National, APAME 2023

3. Benefits

- The participants/ presenter in the conference will be received the certificate issued by the Asia Pacific Association of Medical Journal Editors and Hue University of Medicine and Pharmacy.

- The relevant documents of the conference.

------------------------------------------------------------------------

Đối với người Việt Nam

1. Phí tham gia

- Đăng ký sớm trước ngày 30/6/2023: 750.000 VND.

- Đăng ký sau ngày 30/6/2023: 1.0000.000 VND.

2. Hình thức đóng phí: Chuyển khoản hoặc thanh toán tại chỗ.

2.1. Chuyển khoản:

- Tất cả các khoản phí chuyển khoản ngân hàng sẽ được thanh toán bởi người đăng ký.

- Nội dung chuyển khoản: Họ và tên Đơn vị công tác APAME2023

Ví dụ: Nguyễn Văn An Trường Đại học Y Dược Huế APAME2023

- Sau khi chuyển khoản, người đăng ký gửi bản sao biên lai chuyển khoản ngân hàng cho Ban Thư ký APAME 2023 qua e-mail: apame2023@huemed-univ.edu.vnvà Ban Thư ký sẽ phản hồi thông tin xác nhận thanh toán thành công trong vòng 5 ngày.

- Vui lòng theo dõi thời hạn đăng ký có liên quan. Phí đăng ký phụ thuộc vào ngày nhận được khoản thanh toán trong tài khoản của chúng tôi và sẽ được điều chỉnh tương ứng nếu khoản thanh toán không được nhận trước thời hạn liên quan.

- Mọi khoản phí ngân hàng phát sinh sẽ do người đăng ký thanh toán.

Tên thụ hưởng: Trường Đại học Y Dược Huế

Số tài khoản: 0161000878256 

Ngân hàng: TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)

Chi nhánh: Thừa Thiên Huế

Nội dung chuyển khoản: Họ và tên Đơn vị công tác APAME2023

2.2. Thanh toán tại chỗ: Người tham gia có thể thanh toán phí hội nghị tại chỗ vào ngày diễn ra hội nghị bằng thẻ ngân hàng hoặc tiền mặt.

3. Quyền lợi của người tham gia/ báo cáo tại hội nghị

Người tham gia/ báo cáo tại hội nghị sẽ nhận được: 

- Giấy chứng nhận tham gia/ báo cáo tại hội nghị được cấp bởi Hiệp hội các nhà biên tập châu Á - Thái Bình Dương và Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

- Các tài liệu liên quan của hội nghị.